druztvo-primorske-spomincice-favicon

SPOMINČICA – Alzheimer Slovenij
Slovensko združenje za pomoč pri demenci SVETOVALNI TELEFON

  • Spominčica – Alzheimer Slovenija pomaga in svetuje osebam z demenco ter njihovim sorodnikom, o njej ozavešča in pripravlja številne aktivnosti, med njimi tudi Alzheimer Café.
  • Spominčica nudi podporo in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem, zaradi vseh stisk, ki jih doživljajo zaradi bolezni. V kolikor svojci ali osebe z demenco potrebujejo nasvet, razumevanje, ideje za aktivnosti doma ali razrešitev dilem, s katerimi se soočajo, so jim na voljo na svetovalnem telefonu 059 305 555 vsak delovni dan med 09. in 18. uro in preko e-pošte svetovanje@spomincica.si. Na svetovalni telefon vključujemo tudi zunanje sodelavce Spominčice, ki so na voljo za strokovna vprašanja s področja njihovega dela.
  • https://www.spomincica.si/?p=101627