SLO   |   ITA

Babica je na stara leta dobila novo prijateljico … demenco,
ki jo spremlja vsak dan in povsod. Prinesla ji je kovček in
potujeta, … v preteklost od ene do druge hčere.

Babica je na stara leta dobila novo prijateljico … demenco, ki jo spremlja vsak dan in povsod. Prinesla ji je kovček in potujeta, … v preteklost od ene do druge hčere.

druztvo-primorske-spomincice-favicon

O DRUŠTVU

O DRUŠTVU

Programske usmeritve društva za pomoč pri demenci - PRIMORSKE SPOMINČICE

 • Srečanja skupin za samopomoč – Pomoč svojcem obolelih z demenco
  • 4 lokacije na Primorskem: Izola, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna
 • Svetovanje in izobraževanje družinskim članom in laičnim negovalcem za uspešno pomoč pri negi in oskrbi varovancev z demenco
 • Izobraževanje o demenci za laično in strokovno javnost
  • Enodnevna šola o demenci Debeli Rtič (junij)
  • Jesensko srečanje o demenci v Izoli (november)
  • Aktivno sodelovanje na izobraževalnih srečanjih v Sloveniji in tujini
 • Delovanje v skupnosti
  • Ozaveščanje o demenci, prizadevanja za zgodnje prepoznavanje in zdravljenje demence ter izboljšanje položaja bolnikov in svojcev v družbi
  • Sodelovanje z javnimi institucijami in sorodnimi organizacijami in društvi
  • Sodelovanje z mediji – Radio, RTV , tiskani mediji
  • Sodelovanje na javnih prireditvah o zdravju v lokalni skupnosti
  • Predavanja in srečanja o demenci v skupnosti – lokalne skupnosti, šole, domovi starejših
  • Sodelovanje pri oblikovanju programskih in strateških dokumentov na področju razvoja oskrbe oseb z demenco
 • Vključevanje bolnikov v aktivnosti društva
  • Šola o demenci s programom za bolnike
  • Sprehod za spomin z bolniki in oblike skupnega druženja
  • Mobilnost pri demenci

Organi društva PRIMORSKE SPOMINČICE:

 • Na volilnem zboru 15. 6. 2020 smo izvolili naslednje člane v vodstvo društva:
 • Predsednik/ca: mag. Tatjana Cvetko, dr. med.
 • Tajnik/ca: Irena Majcan Kopilović.
 • Blagajnik/čarka: Marina Žigon.
 • Upravni odbor:
  • Predsednik, tajnik, blagajnik po funkciji
  • Štirje izvoljeni člani:
   • Roman Cvetko,
   • Mira Hedžet Krkač,
   • Nadja Vidmar in
   • Klemen Možetič.
 • Nadzorni odbor
  • Ljubo Klanjšček,
  • Lea Hedžet
  • Vesna Bizjak.
 • Častno razsodišče
  • Beti Butinar Glavina,
  • Robert Prelc in
  • Neli Trbovc.
 • Mandatna doba vseh izvoljenih članov v organe društva je štiri leta.

Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice

 • 23. 6 2011 – ustanovitev društva
 • 6. 11. 2013 – pridobitev statusa humanitarne organizacije