druztvo-primorske-spomincice-favicon

Poročilo o srečanju skupine za samopomoč

Kako do dodatka za pomoč in postrežbo ?

  • Na srečanju skupine za samopomoč smo predstavili postopek pridobivanja Dodatka za pomoč in postrežbo, ki je pravica iz pokojninskega zavarovanja. Zahtevo za dodelitev dodatka – izpolnjeno vlogo z izvidi in kognitivnim testom ter dodano izjavo o zdravstvenem stanju bolnika/ce se odda na območno enoto ZPIZ.
  • Tudi bolniki z demenco imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ko so njihove težave pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih kot so gibanje prehranjevanje, oblačenje in slačenje, obuvanje, skrb za opravljanje fizioloških potreb tako velike, da pri večini potrebujejo pomoč.
    Za dodelitev Dodatka za pomoč in postrežbo se izpolni Obrazec IZ II, kjer je še dodatna rubrika za nepokretne in slepe bolnike ter bolnike, ki zaradi svoje duševne bolezni potrebujejo stalni nadzor, kot je to npr. pri demenci. V slednjih primerih je potrebno izpolnjeni vlogi z opisom stanja dodati še mnenje specialista, pri demenci nevrologa ali psihiatra vključno z kognitivnim testom. Svojci lahko obrazec izpolnijo sami in dodajo izvid specialista , lahko pa za izpolnitev poprosijo izbranega zdravnika. Običajno pride izvedenec medicinske stroke ZPIZ a na obisk na dom, kjer oceni stanje kandidata. Višina dodatka je določena v odločbi ZPIZ.
  • Na srečanju skupine smo obravnavali stanje bolnice, ki je je sodelovala na šoli o demenci v Ankaranu v skupini bolnikov. Gospa že ima dodeljen dodatek za pomoč in postrežbo v najnižjem znesku. Zaradi poslabšanja bolezni so svojci vložili zahtevo za dodelitev višjega dodatka, saj je bolezen napredovala in gospa potrebuje nadzor 24 ur dnevno ter pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih.
  • Pohvalili smo izjavo svojcev, ki so jo priložili vlogi, kjer so na eni strani natančno in razumljivo opisali, kakšno je zdravstveno stanje bolnice po posameznh področjih (gibanje, nadzor, varovanje, prehranjevanje, izločanje, razumevanje in sporazumevanje) in kaj vse gospa potrebuje pri svoji oskrbi.
  • Poudarili smo potrebo po posebnem izobraževanju medicinskih izvedencev za področje ocenjevanja sposobnosti pri demenci, saj je včasih videti veliko bolj preprosto kot je v resnici. Izvedenci bi mogoče morali na obisku standardni obravnavi dodati tudi kakšen preprost praktični preizkus kot je npr. obuvanje in sezuvanje, umivanje zob ali uporaba telefona, kjer bi se hitreje pokazal kognitivni upad, ki ga ti bolniki imajo, pa ga uspešno prikrivajo za videzom veselega in nasmejanega pozdrava.
  • Sklenili smo, da bomo družini pomagali pri pritožbi, saj bi jim bil višji dodatek v pomoč pri plačilu terapevtov in varstva.
  • Več informacij o pridobivanju dodatka za pomoč in postrežbo lahko preberete v Intervjuju z Bojanom Žibratom, dr. med. na spletni strani e-demenca. https://edemenca.si/bojan-zibrat-intervju-dodatek-za-pomoc-in-postrezbo/