druztvo-primorske-spomincice-favicon

Dogodki v letu 2020, ki so bili odpovedani
v zadnjem hipu zaradi epidemiološke situacije

Ob odločanju za odpoved dogodkov smo predvsem upoštevali tveganje, ki bi ga taki dogodki imeli z zdravje naših bolnikov in njihovih oskrbovalcev ter možne negativne posledice v delovnih okoljih, saj več naši strokovnih sodelavcev dela z bolniki, starejšimi ali oskrbovanci v domovih starejšihdomov.

  • Skupaj delamo za zdravje – ZD Piran – april 2020 in oktober 2020
  • Dan zdravja – Mestna občina Koper
  • Enodnevna šola za demenco
  • Debeli Rtič – junij, sept oz okt 2020
  • Sprehod za spomin – 18 9 2020
  • Letno srečanje Izola 2020 – nov (možno spletno srečanje v dec )